Interesuje Cię pierwszy kalkulator. Sprawdź jakie masz ramię w gramofonie i jaką ma masę. Dodaj do tego masę wkładki wraz ze śrubeczkami. To masa efektywna - pierwszy parametr. Drugi masz podany w opisie wkładki, to jej podatność dynamiczna - compilance - cu. Jeżeli celujesz w japońskie wkładeczki, to jest mały problem bo oni inaczej mierzą podatność niż Europa, ich wartość należy przed wstawieniem do kalkulatora pomnożyć przez 1,5 - 2. Ameryka znowu podaje zwykle podatność statyczną,