Zjawisko zamierzonego pogorszenia jakości dźwięku CD w celu uzyskania pozornie większej głośności jest powszechnie znane jako "loudness war". Prawie 20-letnia historia tego procederu jest w skrócie opisana na http://top80.pl/smierc-dynamiki-p45.html . Zastanawiam się, czy wykryte na zakupionym CD obcięcie sygnalu może być uznane za techniczną wadę nagrania i stanowić podstawę reklamacji, żądania zwrotu pieniędzy za wadliwy towar?